Les vendes en línia realitzades des de la nostra plana web (botiga virtual) estan subjectes a les presents condicions generals, que prevalen sobre qualssevol altres disposicions particulars.

Tota compra realitzada pels nostres clients implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes condicions generals de venda.

Preus

 • Els preus de venda dels productes són aquells en vigor al moment de la introducció de la comanda, excloent els ports.
 • Les despeses d’enviament, en el cas que es generin, són a càrrec del comprador i seran facturats addicionalment a l’import dels productes.
 • Les despeses d’enviament s’indicaran quan realitzi el procés de compra.

Comandes

 • Les comandes introduïdes a la nostra plana web seran considerades en
  ferm a partir de la seva validació per part de Frank Keerl S.A.
 • Frank Keerl S.A. té el dret d’anul·lar la comanda en cas que el client estigui en situació irregular en els seus compromisos de pagament.
 • El comprador declara conèixer i acceptar les condicions generals de venda online pel fet de confirmar la seva comanda.

Condicions de pagament

 • Mitjançant targeta de crèdit (VISA, MASTER CARD, VISA Electró, etc) , Paypal o transferència bancària.
 • Tots els pagaments es realitzaran en Euros.
 • El pagament per targeta de crèdit es realitzarà a través d’una passarel·la de pagament amb servidor segur . En cap moment la informació de la targeta s’emmagatzemarà en la nostra base de dades.

Enviaments

 • Les despeses d’enviaments es definiran durant el procés de compra segons pes, volum i destinació.
 • Totes les comandes realitzades on line, s’enviaran després de la validació del seu pagament.
 • Els enviaments s’efectuaran en un termini de 24 a 48 hores segons disponibilitat d’existències.
 • No es realitzaran lliuraments en caps de setmana o dies festius.
 • Per favor revisi acuradament el/els paquet/s rebuts, comprovi el nombre d’embalums en l’albarà de lliurament que li farà signar el transportista i si nota alguna anomalia o falta, faci-ho constar en aquest mateix document.

Devolució de mercaderies

Reclamacions

El lliurament dels productes es considerarà realitzada des de la seva posada a la disposició del client. És responsabilitat del client la comprovació de l’adequació dels productes servits respecte a la comanda efectuada. Qualsevol reclamació relativa a la naturalesa o especificacions dels productes haurà de realitzar-se com a màxim en els vuit (8) dies següents al lliurament.

Devolució

Per poder exercir l’opció de devolució d’un producte amb el qual no estigui satisfet, haurà de comunicar-nos- ho per correu electrònic a través de la pestanya ” contacto” o “més informació” de la nostra web indicant el producte que desitja retornar , el motiu i el numero d’albarà o factura en el qual es troba el mateix.

Per acceptar la devolució d’un producte aquest ha de venir dins del seu embalatge original i sense cap tipus de dany. És obligació del client conservar una còpia signada de la documentació de lliurament que sigui facilitada per l’empresa de transport.

Aquest producte ha de ser enviat als nostres magatzems per compte i risc del client , abonant est el cost del transport i duanes en cas d’existir aquests últims.

Tota devolució de productes haurà de ser prèviament acordada amb el nostre departament de postvenda, i ser remesa en els embalatges originals.

ADMITIRÁN DEVOLUCIONES SIN PREVIA AUTORIZACIÓN

FRANK KEERL S.A. s’eximeix de tota la responsabilitat sobre els productes retornats fins que no siguin lliurats en els nostres magatzems pel transport que hagi contractat el client i degudament verificats.

Garantia i jurisdicció competent

 • Tots els productes venuts en aquesta web tenen garantia. La seva durada
  dependrà segons la marca i el model.
 • El període de garantia comença a partir de la data de la factura de compra.
 • L’ús inadequat, desgast o trencament per mal ús, anul·la la garantia.
 • Frank Keerl S.A haurà de ser informada de qualsevol incidència en el producte comprat per internet via e-mail (info@frankkkeerl.com ) o a través de la web (incloent els desperfectes ocasionats durant el transport).
 • Contactarem amb el client per organitzar la recollida del material danyat i si no hi ha cap inconvenient se li reposarà mitjançant reparació o reposició.
 • Pel mer fet de cursar una comanda, el client assumeix el coneixement de les presents condicions generals de venda i davant qualsevol litigi, se sotmet expressament als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre Fur que pogués correspondre-li.